Cenník ubytovania v ubytovacom zariadení SZU Bratislava

samoplatci:


dvojlôžková izba 12,- Eur/noc/lôžko

novšia dvojlôžková izba 15,- Eur/noc/lôžko

novšia dvojlôžková izba s TVP 17,- Eur/noc/lôžko


K uvedeným cenám sa pripočítava daň za ubytovanie vo výške 1,65 EUR/osoba/noc. *

* Daň neplatí:
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba, zdravotne ťažko postihnutá osoba vrátane sprievodcu a osoba poberajúca invalidný dôchodok
b) osoba do 18 rokov veku a osoba staršia ako 70 rokov
c) osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia